Obszary chronione Brenna - cieszyński

Ochrona przyrody w Brennej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brennej? Sprawdź aktualne statystyki dla Brennej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brennej

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 6503.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 1911.0 ha
  • Kościół w Górkach Wielkich: 0.39 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Jaskinia Wiślańska: 2.9 ha
użytek ekologiczny
  • Uroczysko Jasionka: 0.7 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Góra Bucze: 109.0 ha
  • Dolina Wapienicy: 0.03 ha
rezerwat
  • Stok Szyndzielni: 0.05 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brenna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: