Geoportal Sopot - Obszary chronione Sopot

Obszary chronione Sopot

Ochrona przyrody w Sopocie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sopocie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sopotu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sopotu

park krajobrazowy
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy: 945.0 ha
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 1.7 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Klify i Rafy Kamienne Orłowa: 1.3 ha
użytek ekologiczny
  • Jar Swelini: 1.1 ha
  • Wąwozy Grodowe: 0.92 ha
rezerwat
  • Zajęcze Wzgórze: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zatoka Pucka: 0.06 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gdańsk, Ochrona przyrody Gdynia
Przejdź na nowy: Geoportal Sopot

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: