Geoportal Bliżyn - skarżyski - Obszary chronione Bliżyn - skarżyski

Obszary chronione Bliżyn - skarżyski

Ochrona przyrody w Bliżynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bliżynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bliżyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bliżyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Konecko-Łopuszniański: 4802.0 ha
 • Suchedniowsko-Oblęgorski: 2554.0 ha
park krajobrazowy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy: 6383.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Suchedniowskie: 6298.0 ha
 • Lasy Skarżyskie: 1144.0 ha
 • Uroczysko Pięty: 553.0 ha
 • Dolina Krasnej: 117.0 ha
 • Dolina Czarnej: 0.06 ha
użytek ekologiczny
 • : 6.0 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.3 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.5 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.87 ha
rezerwat
 • Dalejów: 87.0 ha
 • Świnia Góra: 50.0 ha
 • Ciechostowice: 7.7 ha
 • Górna Krasna: 0.03 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bliżyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: