Geoportal Staszów - Staszów - Obszary chronione Staszów - Staszów

Obszary chronione Staszów - Staszów

Ochrona przyrody w gminie Staszów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Staszów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Staszów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Staszów

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeleniowsko-Staszowski: 7545.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Żyznów: 1009.0 ha
  • Kras Staszowski: 952.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Golejów: 10.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rytwiany
Przejdź na nowy: Geoportal Staszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: