Geoportal Staszów - Staszów - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Staszów - Staszów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Staszów - Staszów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Staszów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Staszów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Staszów, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Staszów

Sprawdź MPZP Staszów dla dowolnej działki w gminie Staszów. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr XXIX/237/08 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzybów na obszarze gminy Staszów
  Numer uchwały: XXIX/237/08
  Data uchwalenia: 2008-05-30
 • UCHWAŁA Nr X/98/03 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 10 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Wschód" w Staszowie.
  Numer uchwały: X/98/03
  Data uchwalenia: 2003-09-10
 • UCHWAŁA Nr XXIV/233/2000 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 września 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiorników wodnych małej retencji na rzece Descie, w miejscowości Wólka Żabna i Kopanina.
  Numer uchwały: XXIV/233/2000
  Data uchwalenia: 2000-09-26
 • UCHWAŁA Nr XVIII/171/2000 Rady miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy przy ulicy PKWN w Staszowie.
  Numer uchwały: XVIII/171/2000
  Data uchwalenia: 2000-03-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Rytwiany
Przejdź na nowy: Geoportal Staszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: