Geoportal Stopnica - Obszary chronione Stopnica

Obszary chronione Stopnica

Ochrona przyrody w gminie Stopnica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Stopnica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Stopnica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Stopnica

obszar chronionego krajobrazu
  • Solecko-Pacanowski: 9405.0 ha
  • Szaniecki: 1614.0 ha
  • Chmielnicko-Szydłowski: 908.0 ha
park krajobrazowy
  • Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina: 1614.0 ha
  • Szaniecki Park Krajobrazowy: 667.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Szaniecko-Solecka: 535.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pacanów, Ochrona przyrody Solec-Zdrój
Przejdź na nowy: Geoportal Stopnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: