Geoportal Stopnica - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stopnica

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stopnica

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Stopnica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Stopnica i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Stopnica, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Stopnica

Sprawdź MPZP Stopnica dla dowolnej działki w gminie Stopnica. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.
    Numer uchwały: VIII/47/11
    Data uchwalenia: 2011-05-25
  • UCHWAŁA NR XI/ 4 /04 RADY GMINY w STOPNICY z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - „Stopnica 1”, na obszarze gminy Stopnica
    Numer uchwały: XI/4/04
    Data uchwalenia: 2004-03-09

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Pacanów, MPZP Solec-Zdrój
Przejdź na nowy: Geoportal Stopnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: