Obszary chronione Świecie - Świecie

Ochrona przyrody w gminie Świecie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Świecie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Świecie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Świecie

obszar chronionego krajobrazu
 • Świecki: 850.0 ha
 • Wschodni Borów Tucholskich: 768.0 ha
 • Nadwiślański (woj. kujawsko-pomorskie): 127.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 5777.0 ha
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 82.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Solecka Dolina Wisły: 751.0 ha
 • Zamek Świecie: 18.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 6.5 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.75 ha
rezerwat
 • Grabowiec: 28.0 ha
 • Ostnicowe parowy Gruczna: 24.0 ha
 • Ostnicowe parowy Gruczna - otulina: 9.6 ha
 • Śnieżynka: 2.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1226.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Stolno, Ochrona przyrody Chełmno
Przejdź na nowy: Geoportal Świecie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: