Obszary chronione Stolno - chełmiński

Ochrona przyrody w Stolnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Stolnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Stolna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Stolna

obszar chronionego krajobrazu
 • Strefy Krawędziowej Doliny Wisły: 656.0 ha
park krajobrazowy
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 2796.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.75 ha
 • Rybieniec I: 0.68 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.24 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stolno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: