Geoportal Szczawnica - Szczawnica - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczawnica - Szczawnica

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczawnica - Szczawnica

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Szczawnica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Szczawnica i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Szczawnica, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Szczawnica

Sprawdź MPZP Szczawnica dla dowolnej działki w gminie Szczawnica. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr L/371/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”
  Numer uchwały: L/371/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-26
 • Uchwała Nr XXXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 1”
  Numer uchwały: XXXIX/278/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała Nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 2”
  Numer uchwały: XXXIX/277/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820
  Numer uchwały: XXIV/170/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-07
 • Uchwała Nr LVI/380/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania", przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 2004 r. z późniejszymi zmianami)
  Numer uchwały: LVI/380/2018
  Data uchwalenia: 2018-11-14
 • Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 978 obr. 3, działki Nr 5260/4, 5273/2, 5274/4 i część działki Nr 5261 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, część działki Nr 4148 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 3877 obr. 1 przy ul. Pod Sadami, działka Nr 2172/1 obr. 1 przy ul. Staszowa, działka Nr 1966 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działka Nr 5200/2 i część działki Nr 5200/1 obr. 1 przy ul. Szlachtowskiej, działka Nr 1917/109 obr. 1 przy ul. Osiedle Dwudziestolecia, działki Nr 2421/11, 2421/12, 2421/13, 2422/3, 2422/6, 2422/8, 2422/9, 2425/3, 2425/6, 2425/7, 1917/195, 1917/220 obr. 1 przy ul. Osiedle Połoniny, część działki Nr 1136 obr.1 przy ul. Park Dolny
  Numer uchwały: LIII/365/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Szczawnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: