Geoportal Szczawnica - Szczawnica - Obszary chronione Szczawnica - Szczawnica

Obszary chronione Szczawnica - Szczawnica

Ochrona przyrody w gminie Szczawnica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szczawnica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szczawnica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szczawnica

obszar chronionego krajobrazu
 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3810.0 ha
park krajobrazowy
 • Popradzki Park Krajobrazowy: 4945.0 ha
 • Popradzki Park Krajobrazowy - otulina: 3592.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Popradzka: 4953.0 ha
 • Małe Pieniny: 1878.0 ha
 • Podkowce w Szczawnicy: 570.0 ha
 • Pieniny: 35.0 ha
 • Środkowy Dunajec z dopływami: 16.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Sztolnie na Górze Jarmuta": 0.08 ha
park narodowy
 • Pieniński Park Narodowy - otulina: 218.0 ha
 • Pieniński Park Narodowy: 35.0 ha
rezerwat
 • Wąwóz Homole: 63.0 ha
 • Biała Woda: 35.0 ha
 • Nad Kotelniczym Potokiem: 25.0 ha
 • Zaskalskie-Bodnarówka: 19.0 ha
 • Wysokie Skałki: 14.0 ha
 • Baniska: 0.04 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pieniny: 35.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szczawnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: