Obszary chronione Trzcianne - moniecki

Ochrona przyrody w Trzciannym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Trzciannym? Sprawdź aktualne statystyki dla Trzciannego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Trzciannego

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 25387.0 ha
  • Ostoja Narwiańska: 0.16 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy: 16673.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 10126.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Biebrzańska: 25386.0 ha
  • Bagno Wizna: 0.11 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zawady