Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ujazd - Ujazd - strzelecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ujazd

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Ujazd i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Ujazd, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ujazd

Sprawdź MPZP Ujazd dla dowolnej działki w gminie Ujazd. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Numer uchwały: XLIX.315.2022
  Data uchwalenia: 2022-08-29
 • Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice
  Numer uchwały: XXXVII.245.2021
  Data uchwalenia: 2021-09-20
 • Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice
  Numer uchwały: XXII.169.2020
  Data uchwalenia: 2020-09-21
 • Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Numer uchwały: XVIII.140.2020
  Data uchwalenia: 2020-03-30
 • Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd
  Numer uchwały: IV.29.2019
  Data uchwalenia: 2019-01-28
 • Uchwała Nr XLV.279.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Numer uchwały: XLV.279.2018
  Data uchwalenia: 2018-06-21

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Kędzierzyn-Koźle, MPZP Rudziniec
Przejdź na nowy: Geoportal Ujazd

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: