Geoportal Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne - Obszary chronione Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne

Obszary chronione Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne

Ochrona przyrody w gminie Ustrzyki Dolne

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ustrzyki Dolne? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ustrzyki Dolne, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ustrzyki Dolne

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 14980.0 ha
 • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.06 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 32880.0 ha
 • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 0.69 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Góry Słonne: 26004.0 ha
 • Moczary: 1181.0 ha
 • Ostoja Przemyska: 2.1 ha
użytek ekologiczny
 • Zespół Użytków Ekologicznych Grąziowa: 103.0 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Jamna Górna: 74.0 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Arłamów: 30.0 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Jamna Dolna: 28.0 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Kwaszenina: 27.0 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Trójca: 6.9 ha
 • Użytek ekologiczny Trójca: 4.6 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Jureczkowa: 3.7 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Wojtkówka: 1.9 ha
 • Użytek ekologiczny Jamna Dolna: 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.88 ha
 • : 0.63 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Trzcianiec: 0.37 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Grąziowa: 0.23 ha
 • : 0.15 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kwaszenina: 0.14 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Nowosielce Kozickie: 0.07 ha
 • Zespół Użytków Ekologicznych Wojtkowa: 0.04 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Bandrów - flisz karpacki: 0.02 ha
park narodowy
 • Bieszczadzki Park Narodowy: 0.12 ha
rezerwat
 • Chwaniów: 355.0 ha
 • Na Oratyku: 234.0 ha
 • Na Opalonym: 217.0 ha
 • Nad Trzciańcem: 179.0 ha
 • Cisy w Serednicy: 14.0 ha
 • Turnica: 0.62 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Góry Słonne: 32528.0 ha
 • Pogórze Przemyskie: 2.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Olszanica, Ochrona przyrody Solina
Przejdź na nowy: Geoportal Ustrzyki Dolne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: