Obszary chronione Solina - leski

Ochrona przyrody w Solinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Solinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Soliny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Soliny

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 14184.0 ha
park krajobrazowy
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy: 3231.0 ha
 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu: 1036.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bieszczady: 5385.0 ha
 • Dorzecze Górnego Sanu: 274.0 ha
 • Ostoja Góry Słonne: 47.0 ha
użytek ekologiczny
 • :
park narodowy
 • Bieszczadzki Park Narodowy - otulina: 2660.0 ha
 • Bieszczadzki Park Narodowy: 45.0 ha
rezerwat
 • Nad Jeziorem Myczkowieckim: 164.0 ha
 • Sine Wiry: 87.0 ha
 • Przełom Sanu pod Grodziskiem: 75.0 ha
 • Koziniec: 29.0 ha
 • Bobry w Uhercach: 13.0 ha
 • Krywe:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bieszczady: 5385.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Solina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: