Geoportal Węgorzewo - Węgorzewo - Obszary chronione Węgorzewo - Węgorzewo

Obszary chronione Węgorzewo - Węgorzewo

Ochrona przyrody w gminie Węgorzewo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Węgorzewo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Węgorzewo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Węgorzewo

obszar chronionego krajobrazu
 • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 10846.0 ha
 • Jeziora Oświn: 6673.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy: 1726.0 ha
 • Bagien Mażańskich: 148.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Północnomazurska: 4745.0 ha
 • Ostoja nad Oświnem: 2167.0 ha
 • Mamerki: 162.0 ha
użytek ekologiczny
 • Półwysep Kal: 163.0 ha
 • Rozlewisko Pasternak: 141.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Siedmiu Wysp: 1364.0 ha
 • Sztynort: 445.0 ha
 • Wyspy na Jeziorze Mamry i Kisajno: 56.0 ha
 • Jezioro Dobskie: 19.0 ha
 • Półwysep i wyspy na Jeziorze Rydzewskim: 8.1 ha
 • Mokre: 4.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Jezioro Oświn i okolice: 2132.0 ha
 • Jezioro Dobskie: 710.0 ha
 • Ostoja Warmińska: 0.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Budry, Ochrona przyrody Pozezdrze
Przejdź na nowy: Geoportal Węgorzewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: