Geoportal Pozezdrze - węgorzewski - Obszary chronione Pozezdrze - węgorzewski

Obszary chronione Pozezdrze - węgorzewski

Ochrona przyrody w Pozezdrzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pozezdrzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Pozezdrza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pozezdrza

obszar chronionego krajobrazu
  • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 12556.0 ha
  • Puszczy Boreckiej: 378.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Borecka: 3631.0 ha
  • Ostoja Północnomazurska: 2528.0 ha
rezerwat
  • Piłackie Wzgórza: 277.0 ha
  • Sztynort: 0.84 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Borecka: 63.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pozezdrze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: