Geoportal Wierzchosławice - tarnowski - Obszary chronione Wierzchosławice - tarnowski

Obszary chronione Wierzchosławice - tarnowski

Ochrona przyrody w Wierzchosławicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wierzchosławicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wierzchosławic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wierzchosławic

obszar chronionego krajobrazu
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 4212.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Dunajec: 158.0 ha
rezerwat
  • Lasy Radłowskie: 31.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wierzchosławice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: