Obszary chronione Wołomin - Wołomin

Ochrona przyrody w gminie Wołomin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wołomin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wołomin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wołomin

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 3140.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Białe Błota: 31.0 ha
rezerwat
  • Grabicz:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wołomin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: