Geoportal Wyszogród - Wyszogród - Obszary chronione Wyszogród - Wyszogród

Obszary chronione Wyszogród - Wyszogród

Ochrona przyrody w gminie Wyszogród

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wyszogród? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wyszogród, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wyszogród

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 4929.0 ha
 • Warszawski: 0.14 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kampinoska Dolina Wisły: 1050.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 648: 1.3 ha
 • użytek 646: 0.78 ha
 • użytek 645: 0.75 ha
 • użytek 644: 0.6 ha
park narodowy
 • Kampinoski Park Narodowy - otulina: 264.0 ha
rezerwat
 • Kępa Antonińska: 119.0 ha
 • Kępa Rakowska: 96.0 ha
 • Kępa Rakowska - otulina: 87.0 ha
 • Kępa Antonińska - otulina: 33.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 948.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wyszogród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: