Geoportal Zamość - Obszary chronione Zamość

Obszary chronione Zamość

Ochrona przyrody w Zamościu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zamościu? Sprawdź aktualne statystyki dla Zamościa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zamościa

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Doliny Łabuńki i Topornicy: 145.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnej Łabuńki: 197.0 ha
  • Roztocze: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łabunie, Ochrona przyrody Sitno, Ochrona przyrody Zamość
Przejdź na nowy: Geoportal Zamość

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: