Geoportal Zamość - zamojski - Obszary chronione Zamość - zamojski

Obszary chronione Zamość - zamojski

Ochrona przyrody w gminie Zamość

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zamość? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zamość, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zamość

park krajobrazowy
 • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 46.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Doliny Łabuńki i Topornicy: 1356.0 ha
 • Niedzieliski Las: 267.0 ha
 • Uroczyska Lasów Adamowskich: 187.0 ha
 • Hubale: 34.0 ha
 • Kąty: 24.0 ha
 • Roztocze Środkowe: 4.3 ha
park narodowy
 • Roztoczański Park Narodowy: 4.2 ha
rezerwat
 • Hubale: 43.0 ha
 • Wieprzec: 19.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Roztocze: 6353.0 ha
 • Dolina Górnej Łabuńki: 858.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zamość

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: