Geoportal Zamość - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zamość

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zamość

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zamość

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zamościu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zamościu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zamość

Sprawdź MPZP Zamość dla dowolnej działki w Zamościu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LII/710/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w Jednostce Strukturalnej Nr 23– Wschodnie Przedmieście Lubelskie - Część Wschodnia, położony pomiędzy ul. Powiatową, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego)
  Numer uchwały: LII/710/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-28
 • Uchwała nr LII/709/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 22– Wschodnie Przedmieście Lubelskie - Część Zachodnia, teren w rejonie ul. Chmielnej – ul. Granicznej – ul. Słonecznikowej – ul. Głogowej)
  Numer uchwały: LII/709/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-28
 • Uchwała nr LII/708/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość obejmującego teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 11 - Janowice Cz. Północna - teren Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
  Numer uchwały: LII/708/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-28
 • Uchwała nr L/701/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 26 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość (Jednostka Strukturalna Nr 27 – Osiedla Przy Obwodnicy – Cz. Południowa, teren w obrębie Osiedla Przy Obwodnicy - ul. Krasnobrodzka)
  Numer uchwały: L/701/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-26
 • Uchwała nr XLVII/667/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość obejmującego teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 29 - Majdan - Cz. Południowa
  Numer uchwały: XLVII/667/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-27
 • Uchwała nr XLIV/647/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (teren w obrębie Jednostki Strukturalnej Nr 20– Zachodnie Przedmieście Lubelskie - Część Zachodnia przy skrzyżowaniu ulicy Generała Stanisława Maczka i ulicy Wiejskiej).
  Numer uchwały: XLIV/647/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Sitno, MPZP Zamość, MPZP Łabunie
Przejdź na nowy: Geoportal Zamość

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: