Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żarki - Żarki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Żarki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Żarki i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Żarki, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Żarki

Sprawdź MPZP Żarki dla dowolnej działki w gminie Żarki. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXX/196/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska
  Numer uchwały: XXX/196/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-16
 • Uchwała nr XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru miasta Żarki
  Numer uchwały: XLIV/332/2018
  Data uchwalenia: 2018-06-28
 • Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Kotowice, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/265/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r.
  Numer uchwały: XXVII/202/2016
  Data uchwalenia: 2016-12-29
 • Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Zaborze, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/264/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r.
  Numer uchwały: XIX/131/2016
  Data uchwalenia: 2016-05-11
 • Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Jaworznik, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/260/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r.
  Numer uchwały: XIX/135/2016
  Data uchwalenia: 2016-05-11
 • Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Czatachowa, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/281/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 maja 2014 r.
  Numer uchwały: XIX/132/2016
  Data uchwalenia: 2016-05-11

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Włodowice, MPZP Myszków, MPZP Niegowa
Przejdź na nowy: Geoportal Żarki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: