Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zawadzkie - Zawadzkie

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zawadzkie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Zawadzkie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Zawadzkie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zawadzkie

Sprawdź MPZP Zawadzkie dla dowolnej działki w gminie Zawadzkie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
  Numer uchwały: VIII/53/19
  Data uchwalenia: 2019-06-24
 • Uchwała Nr XLIII/383/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice
  Numer uchwały: XLIII/383/18
  Data uchwalenia: 2018-06-25
 • Uchwała Nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
  Numer uchwały: XLI/369/18
  Data uchwalenia: 2018-04-23
 • Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem"
  Numer uchwały: XXXIV/319/17
  Data uchwalenia: 2017-09-25
 • Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie
  Numer uchwały: XIII/87/2007
  Data uchwalenia: 2007-12-20
 • Uchwała Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.
  Numer uchwały: VII/62/2003
  Data uchwalenia: 2003-08-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zawadzkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: