Obszary chronione Zawadzkie - Zawadzkie

Ochrona przyrody w gminie Zawadzkie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zawadzkie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zawadzkie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zawadzkie

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 6719.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Małej Panwi: 719.0 ha
użytek ekologiczny
 • Koło: 15.0 ha
 • Księże Stawy: 11.0 ha
 • Nowe Łąki: 9.5 ha
 • Nasiejów: 7.2 ha
 • Świński Łuk: 6.6 ha
 • Podarta: 5.5 ha
 • Dwoinka: 4.6 ha
 • Przy Łublinieckiej: 4.4 ha
 • Hehelec: 4.1 ha
 • Drozd: 3.8 ha
 • Łąki Woltera: 3.3 ha
 • Nad Małą Panwią: 2.8 ha
 • Smuga: 1.9 ha
 • Jelenie Rogi: 1.7 ha
 • Pod Dębem: 1.6 ha
 • Przy Kole: 0.73 ha
 • Oczko: 0.68 ha
 • Sitowie: 0.62 ha
 • Kaczmorka: 0.38 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Mostki: 304.0 ha
 • Pod Dębami: 175.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kolonowskie, Ochrona przyrody Jemielnica, Ochrona przyrody Pawonków
Przejdź na nowy: Geoportal Zawadzkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: