Geoportal Żywiec - Obszary chronione Żywiec

Obszary chronione Żywiec

Ochrona przyrody w Żywcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żywcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Żywca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żywca

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Małego: 410.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Żywiecki: 120.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stowek na Kosarach pod Hyśkowcem: 1.8 ha
rezerwat
  • Grapa: 23.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żywiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: