Obszary chronione radziechowy-wieprz

Ochrona przyrody w radziechowy-wieprzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w radziechowy-wieprzu? Sprawdź aktualne statystyki dla radziechowy-wieprza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie radziechowy-wieprza

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 1500.0 ha
  • Żywiecki Park Krajobrazowy: 1367.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 1639.0 ha
  • Beskid Żywiecki: 1333.0 ha
  • Kościół w Radziechowach: 0.06 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Żywiecki: 1333.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: