Ochrona przyrody Sosnowiec

Ochrona przyrody Sosnowiec

Jakie obszary są objęte formami ochrony przyrody? Sprawdź aktualne statystyki dla Sosnowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody w raportach o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sosnowca

użytek ekologiczny
  • Śródleśne Łąki w Starych Maczkach: 31.0 ha
  • Torfowisko Bory: 6.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Torfowisko Sosnowiec-Bory: 2.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Szopienice-Borki: 0.69 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Czeladź, Jaworzno, Sławków, Będzin, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!