Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Sosnowiec

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Sosnowcu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Sosnowcu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Sosnowiec

Sprawdź MPZP Sosnowiec dla dowolnej działki w Sosnowcu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 975/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca: 1. dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym; 2. dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada, zatwierdzonego uchwałą nr 587/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r., dla terenu oznaczonego symbolem NN.14 IW; 3. dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ulicy Teatralnej przyjętego Uchwałą nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. dla terenu oznaczonego symbolem P.23 UN
  Numer uchwały: 975/LXI/2022
  Data uchwalenia: 2022-07-13
 • Uchwała nr 973/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap II
  Numer uchwały: 973/LXI/2022
  Data uchwalenia: 2022-07-13
 • Uchwała nr 974/LXI/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Mariusza Zaruskiego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 821/LIX/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w zakresie terenów oznaczonych symbolami: FF.33 U,UC oraz FF.34 ZI
  Numer uchwały: 974/LXI/2022
  Data uchwalenia: 2022-07-13
 • Uchwała nr 898/LIV/2022 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego przyjętego Uchwałą nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018 roku w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, FF.39 U, FF.KD18 W
  Numer uchwały: 898/LIV/2022
  Data uchwalenia: 2022-02-24
 • Uchwała nr 863/LII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie ustaleń dla terenów G.31 U,UM, G.33 MW, G.34 MW, G.35 MN, G.38 MN oraz G.47 MW,U oraz dla terenów oznaczonych symbolami G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b X
  Numer uchwały: 863/LII/2021
  Data uchwalenia: 2021-12-29
 • Uchwała nr 814/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza – etap 1
  Numer uchwały: 814/XLIX/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Sosnowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: