Geoportal Bochnia - Obszary chronione Bochnia

Obszary chronione Bochnia

Ochrona przyrody w Bochni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bochni? Sprawdź aktualne statystyki dla Bochni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bochni

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego: 155.0 ha
park krajobrazowy
 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy: 0.02 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-4): 0.2 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-8): 0.18 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-26): 0.11 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-7): 0.11 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-9): 0.08 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-19): 0.07 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-16): 0.07 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-6): 0.06 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-1): 0.06 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-13): 0.05 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-17): 0.04 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-2): 0.04 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-23): 0.04 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-3): 0.04 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-25): 0.04 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-5): 0.03 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-14): 0.03 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-22): 0.03 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-27): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-12): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-20): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-18): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-15): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-24): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-11): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-10): 0.02 ha
 • Brak nazwy (gm. Bochnia-21): 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bochnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: