Obszary chronione Bochnia - bocheński

Ochrona przyrody w gminie Bochnia

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bochnia? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bochnia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bochnia

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego: 2817.0 ha
  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 776.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego: 614.0 ha
park krajobrazowy
  • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy: 0.07 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina rzeki Gróbki: 248.0 ha
rezerwat
  • Długosz Królewski: 24.0 ha
  • Dębina: 0.03 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • W widłach Wisły i Raby: 0.51 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Niepołomicka: 1313.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bochnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: