Geoportal Drwinia - bocheński - Obszary chronione Drwinia - bocheński

Obszary chronione Drwinia - bocheński

Ochrona przyrody w Drwini

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Drwini? Sprawdź aktualne statystyki dla Drwini, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Drwini

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Koło Grobli: 388.0 ha
  • Lipówka: 25.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • W widłach Wisły i Raby: 5037.0 ha
rezerwat
  • Lipówka: 25.0 ha
  • Dębina: 12.0 ha
  • Wiślisko Kobyle: 7.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Niepołomicka: 5812.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Drwinia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: