Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czeladź

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Czeladź

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Czeladź i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Czeladź, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Czeladź

Sprawdź MPZP Czeladź dla dowolnej działki w mieście Czeladź. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVII/713/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – Nowe Piaski
  Numer uchwały: LVII/713/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-28
 • Uchwała nr XXVII/329/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicą Będzińską, drogą krajową DK 86, nasypem kolejowym
  Numer uchwały: XXVII/329/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała nr XX/247/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Staszica, Szpitalną, Wojkowicką, Rolniczą, granicą administracyjną z miastem Siemianowice Śląskie
  Numer uchwały: XX/247/2020
  Data uchwalenia: 2020-02-26
 • Uchwała nr XVII/193/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu w rejonie ulic: Będzińskiej, Staszica, 1 Maja, Katowickiej, Borowej, drogi KDG oznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź, nasypu kolejowego
  Numer uchwały: XVII/193/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr XVI/183/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ul. Wiejską, ul. Nowopogońską, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Sosnowiec, drogą KDG oznaczoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Czeladź
  Numer uchwały: XVI/183/2019
  Data uchwalenia: 2019-10-23
 • Uchwała nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź dla terenu pomiędzy ulicami: Będzińską, Grodziecką, nasypem kolejowym, granicą administracyjną z miastem Będzin
  Numer uchwały: V/53/2019
  Data uchwalenia: 2019-02-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Czeladź

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: