Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Katowice

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Katowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Katowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Katowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Katowice

Sprawdź MPZP Katowice dla dowolnej działki w Katowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr L/1118/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. „Oddział KWK Staszic-Wujek” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna
  Numer uchwały: L/1118/22
  Data uchwalenia: 2022-07-28
 • Uchwała nr XLVII/1046/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei W. Korfantego 179a w Katowicach
  Numer uchwały: XLVII/1046/22
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr XLV/1019/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
  Numer uchwały: XLV/1019/22
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr XLIV/997/22 Rady Miasta Katowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach
  Numer uchwały: XLIV/997/22
  Data uchwalenia: 2022-03-03
 • Uchwała nr XXXV/755/21 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala w dzielnicy Murcki w Katowicach
  Numer uchwały: XXXV/755/21
  Data uchwalenia: 2021-05-27
 • Uchwała nr XXXI/673/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach
  Numer uchwały: XXXI/673/21
  Data uchwalenia: 2021-02-04

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Katowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: