Obszary chronione Raciąż - płoński

Ochrona przyrody w gminie Raciąż

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Raciąż? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Raciąż, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Raciąż

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwkrzański: 9266.0 ha
  • Równina Raciążska: 0.18 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 443: 3.1 ha
  • użytek 441: 2.6 ha
  • użytek 442: 0.35 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Pólka-Raciąż: 2135.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Raciąż

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: