Geoportal zawidz - Obszary chronione zawidz

Obszary chronione zawidz

Ochrona przyrody w zawidzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w zawidzie? Sprawdź aktualne statystyki dla zawidza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie zawidza

obszar chronionego krajobrazu
 • Równina Raciążska: 7071.0 ha
 • Nadwkrzański: 0.22 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 733: 2.5 ha
 • użytek 660: 1.6 ha
 • użytek 662: 1.5 ha
 • użytek 734: 1.4 ha
 • użytek 658: 1.3 ha
 • użytek 651: 0.98 ha
 • użytek 650: 0.93 ha
 • użytek 653: 0.82 ha
 • użytek 655: 0.79 ha
 • użytek 656: 0.73 ha
 • użytek 654: 0.54 ha
 • użytek 657: 0.5 ha
 • użytek 659: 0.41 ha
 • użytek 735: 0.38 ha
 • użytek 652: 0.38 ha
 • użytek 661: 0.33 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zawidz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: