Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Knurów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Knurów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Knurowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Knurowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Knurów

Sprawdź MPZP Knurów dla dowolnej działki w Knurowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LXI/761/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap III
  Numer uchwały: LXI/761/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-19
 • Uchwała nr LIX/743/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
  Numer uchwały: LIX/743/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-21
 • Uchwała nr LIX/744/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
  Numer uchwały: LIX/744/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-21
 • Uchwała nr XLIX/623/2022 Rady Miasta Knurów z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP III
  Numer uchwały: XLIX/623/2022
  Data uchwalenia: 2022-01-19
 • Uchwała nr XXIII/280/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"
  Numer uchwały: XXIII/280/2020
  Data uchwalenia: 2020-04-17
 • Uchwała nr XXIII/279/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej
  Numer uchwały: XXIII/279/2020
  Data uchwalenia: 2020-04-17

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: