Geoportal Tarnawatka - tomaszowski - Obszary chronione Tarnawatka - tomaszowski

Obszary chronione Tarnawatka - tomaszowski

Ochrona przyrody w Tarnawatce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tarnawatce? Sprawdź aktualne statystyki dla Tarnawatki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tarnawatki

park krajobrazowy
  • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 4640.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Stawy w Tarnawatce": 333.0 ha
rezerwat
  • Skrzypny Ostrów: 2.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Roztocze: 2803.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tarnawatka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: