Geoportal Obrowo - toruński - Obszary chronione Obrowo - toruński

Obszary chronione Obrowo - toruński

Ochrona przyrody w Obrowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Obrowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Obrowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Obrowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Drwęcy: 67.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Nieszawska Dolina Wisły: 645.0 ha
użytek ekologiczny
  • bagno "Opólnica": 28.0 ha
  • : 18.0 ha
  • : 2.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 645.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Obrowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: