Obszary chronione Baligród - leski

Ochrona przyrody w Baligrodzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Baligrodzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Baligrodu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Baligrodu

obszar chronionego krajobrazu
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 6726.0 ha
park krajobrazowy
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy: 9092.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bieszczady: 8979.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu: 7.6 ha
park narodowy
  • Bieszczadzki Park Narodowy - otulina:
rezerwat
  • Woronikówka: 15.0 ha
  • Gołoborze: 12.0 ha
  • Cisy na Górze Jawor: 3.7 ha
  • Olsza Kosa w Stężnicy: 1.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bieszczady: 8979.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Cisna, Ochrona przyrody Solina, Ochrona przyrody Komańcza
Przejdź na nowy: Geoportal Baligród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: