Geoportal Cisna - leski - Obszary chronione Cisna - leski

Obszary chronione Cisna - leski

Ochrona przyrody w Cisnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cisnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Cisny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cisny

park krajobrazowy
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy: 22631.0 ha
 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bieszczady: 28726.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 19.0 ha
 • : 15.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 10.0 ha
 • : 9.5 ha
 • : 6.8 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.9 ha
 • : 0.01 ha
park narodowy
 • Bieszczadzki Park Narodowy - otulina: 22613.0 ha
 • Bieszczadzki Park Narodowy: 6111.0 ha
rezerwat
 • Sine Wiry: 362.0 ha
 • Olszyna Łęgowa w Kalnicy: 14.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bieszczady: 28726.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Cisna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: