Geoportal Bartoszyce - bartoszycki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bartoszyce - bartoszycki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bartoszyce - bartoszycki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Bartoszyce

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bartoszyce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Bartoszyce, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Bartoszyce

Sprawdź MPZP Bartoszyce dla dowolnej działki w gminie Bartoszyce. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lusiny, gmina Bartoszyce
  Numer uchwały: XXIX/208/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-30
 • Uchwała nr XV/186/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce obejmującego teren położony we wsi Plęsy
  Numer uchwały: XV/186/2016
  Data uchwalenia: 2016-04-29
 • UCHWAŁA Nr XXVII/173/05 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce dotyczącego terenu projektowanej elektrowni wodnej na rzece Łynie w rejonie miejscowości Szylina z obszarem zalewowym.
  Numer uchwały: XXVII/173/05
  Data uchwalenia: 2005-06-09
 • UCHWAŁA Nr XV/106/04 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce dotyczącego terenów zalewowych rzeki Łyny związanych z budową elektrowni wodnej w rejonie miejscowości Smolanka w gminie Sępopol.
  Numer uchwały: XV/106/04
  Data uchwalenia: 2004-03-29
 • UCHWAŁA Nr XV/105/04 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębach geodezyjnych Połęcze, Wawrzyny, Okopa gmina Bartoszyce.
  Numer uchwały: XV/105/04
  Data uchwalenia: 2004-03-29
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/02 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce dotyczącego terenów zalewowych rzeki Łyny w związku z budową elektrowni wodnej w mieście Bartoszyce
  Numer uchwały: XXXVIII/318/02
  Data uchwalenia: 2002-06-18

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Bartoszyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: