Obszary chronione Bartoszyce - bartoszycki

Ochrona przyrody w gminie Bartoszyce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bartoszyce? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bartoszyce, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bartoszyce

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Elmy: 2369.0 ha
  • Doliny Dolnej Łyny: 1899.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika: 21.0 ha
użytek ekologiczny
  • Torfowisko źródliskowe Spurgle: 4.1 ha
  • Torfowisko źródliskowe Sokolica: 3.5 ha
  • Rosiczka koło Węgoryt: 1.8 ha
  • Rosiczka koło Żydowa: 0.98 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 25939.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bartoszyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: