Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Górowo Iławeckie - bartoszycki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Górowo Iławeckie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Górowo Iławeckie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Górowo Iławeckie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Górowo Iławeckie

Sprawdź MPZP Górowo Iławeckie dla dowolnej działki w gminie Górowo Iławeckie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminyGórowo Iławeckie w obrębie geodezyjnym Sołtysowizna
  Numer uchwały: XIV/115/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-29
 • Uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie
  Numer uchwały: XXI/178/16
  Data uchwalenia: 2016-11-28
 • UCHWAŁA Nr XLIII/362/14 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej działkę nr 7/15 w obrębie Stega Mała
  Numer uchwały: XLIII/362/14
  Data uchwalenia: 2014-09-30
 • UCHWAŁA Nr XLIII/360/14 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej działkę nr 102/9 w obrębie Pieszkowo
  Numer uchwały: XLIII/360/14
  Data uchwalenia: 2014-09-30
 • UCHWAŁA Nr XLIII/361/14 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej działkę nr 183/1 w obrębie Sołtysowizna
  Numer uchwały: XLIII/361/14
  Data uchwalenia: 2014-09-30
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straży granicznej w obrębie geodezyjnym Świadki, Gmina Górowo Iławeckie został zatwierdzony Uchwałą Nr XII/59/95 Rady Gminy w Górowie Iławieckim z dnia 12 czerwca 1995 r. ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z dnia 23 czerwca 1995 r. Nr 15, poz. 156. Wykonawca opracowania: Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Skala opracowania 1:10 000.
  Numer uchwały: XII/59/95
  Data uchwalenia: 1995-06-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: