Geoportal Białe Błota - bydgoski - Obszary chronione Białe Błota - bydgoski

Obszary chronione Białe Błota - bydgoski

Ochrona przyrody w Białych Błotach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Białych Błotach? Sprawdź aktualne statystyki dla Białych Błot, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Białych Błot

obszar chronionego krajobrazu
 • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 4099.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Równina Szubińsko-Łabiszyńska: 658.0 ha
 • Dolina Noteci: 357.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 5.0 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.1 ha
 • Trzciniec I: 1.1 ha
 • Przyłęki I: 0.77 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 494.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bydgoszcz, Ochrona przyrody Sicienko, Ochrona przyrody Nowa Wieś Wielka
Przejdź na nowy: Geoportal Białe Błota

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: