Obszary chronione Bieliny - kielecki

Ochrona przyrody w Bielinach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bielinach? Sprawdź aktualne statystyki dla Bielin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bielin

obszar chronionego krajobrazu
  • Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4457.0 ha
  • Cisowsko-Orłowiński: 2449.0 ha
park krajobrazowy
  • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy: 1037.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łysogóry: 875.0 ha
  • Lasy Cisowsko-Orłowińskie: 489.0 ha
  • Ostoja Jeleniowska: 329.0 ha
park narodowy
  • Świętokrzyski Park Narodowy: 884.0 ha
rezerwat
  • Zamczysko: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Górno, Ochrona przyrody Nowa Słupia, Ochrona przyrody Łagów
Przejdź na nowy: Geoportal Bieliny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: