Geoportal Górno - kielecki - Obszary chronione Górno - kielecki

Obszary chronione Górno - kielecki

Ochrona przyrody w Górnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Górnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Górna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Górna

obszar chronionego krajobrazu
  • Cisowsko-Orłowiński: 3109.0 ha
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2972.0 ha
  • Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2226.0 ha
  • Kielecki: 0.09 ha
park krajobrazowy
  • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy: 52.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Warkocza: 145.0 ha
  • Przełom Lubrzanki: 74.0 ha
  • Lasy Cisowsko-Orłowińskie: 60.0 ha
  • Łysogóry: 0.48 ha
park narodowy
  • Świętokrzyski Park Narodowy: 7.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Górno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: