Obszary chronione Biskupiec - nowomiejski

Ochrona przyrody w gminie Biskupiec

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Biskupiec? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Biskupiec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Biskupiec

obszar chronionego krajobrazu
 • Skarliński: 5368.0 ha
 • Jeziora Goryńskiego: 59.0 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 2960.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Kakaju: 1300.0 ha
 • Ostoja Brodnicka: 670.0 ha
 • Jezioro Karaś: 236.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagna, łąki i oczka śródleśne Nadleśnictwa Jamy: 137.0 ha
 • Iwanki-Zgniłki: 18.0 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jezioro Karaś: 234.0 ha
 • Uroczysko Piotrowice: 49.0 ha
 • Łabędź: 10.0 ha
 • Kociołek: 7.5 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Oz Tymawski: 15.0 ha
 • Las Słupnicki: 1.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zbiczno