Geoportal Zbiczno - brodnicki - Obszary chronione Zbiczno - brodnicki

Obszary chronione Zbiczno - brodnicki

Ochrona przyrody w Zbicznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zbicznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Zbiczna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zbiczna

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 4265.0 ha
 • Dolina Dolnej Drwęcy: 2.9 ha
 • Doliny Osy i Gardęgi: 0.28 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 8081.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Brodnicka: 2493.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 231.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 61.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 8.1 ha
 • : 7.8 ha
 • : 5.3 ha
 • : 5.2 ha
 • : 3.6 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.7 ha
 • Bagna, łąki i oczka śródleśne Nadleśnictwa Jamy: 2.4 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.92 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.22 ha
rezerwat
 • Bagno Mostki: 100.0 ha
 • Retno: 33.0 ha
 • Bachotek: 22.0 ha
 • Bachotek - otulina: 20.0 ha
 • Mieliwo: 11.0 ha
 • Okonek: 9.0 ha
 • Rzeka Drwęca: 8.4 ha
 • Okonek - otulina: 6.1 ha
 • Stręszek: 4.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zbiczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: